Recensioner

Fors, Mats Natt över Oslo

Publiceras i BTJ-häftet nr 16, 2017. Lektör Andreas Lenander Recension

Harald Edelstam (1913-1989) var en svensk diplomat som tog hand om utsatta människor i de delar av världen han var verksam. I romanen Natt över Oslo berättar författaren Mats Fors (f. 1960) om Edelstams tjänstgöring som attaché på svenska generalkonsulatet i Norges ockuperade huvudstad under andra världskriget, en plats fylld av dubbelspel och oheliga allianser i det fördolda. Edelstam tar parti för den underjordiska motståndsrörelsen och dess kamp mot Gestapo, och det dröjer inte länge förrän han själv har hamnat i en besvärlig sits. Boken är skriven i ett bra tempo med välavvägd kapitelindelning som inbjuder till sträckläsning. Det är tydligt att Mats Fors kan sin Edelstam (faktaboken Svarta nejlikan. Harald Edelstam – en berättelse om mod, humanitet och passion gav han ut redan 2009) och att åtskillig möda lagts på att få fram de rätta faktauppgifterna. Natt över Oslo är första delen i vad som ska bli en Edelstam-trilogi.